సెప్టెంబర్ 19, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో సెప్టెంబర్ 19 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ at 8:04 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

చిత్ర విందా!

భువినుండి దివికి

అలనాటి చిత్రం ద్రోహి

ఆ దేవుడు అందరివాడేలే

నది నది నది

శరత్కాలం (ఆంధ్రభూమి)

శవ, కుల రాజకీయం

విజయ సింధు

Leave a Reply

%d bloggers like this: