సెప్టెంబర్ 25, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో సెప్టెంబర్ 25 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 7:33 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

కథాపరిచయం- 1960

స్వర్ణహంస

పరిచయంః ఇల్హా ఒమర్

సాహితీ విశేషాలు

నివాళిః కార్టూనిస్ట్ మోహన్

పెన్నేటి పాట

ప్రశంసః మేనకా గురుస్వామి

పుస్తకాల ‘కోవెల’

రెండు మూరల పూలు

Leave a Reply

%d bloggers like this: