అక్టోబర్ 15, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో అక్టోబర్ 15 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 11:45 ఉద. by వసుంధర

మనమీదేనర్రోయ్ – సరసి

వ్యంగ్యరేఖలు

అడవిలాంటి అమ్మాయి

దీపవికాసం (ఈనాడు)

ఎవరికి ఎవరూ ఏమౌతారో….

ఇదెక్కడి న్యాయం?

ఇప్పచెట్టు నీడలో….

నీరు నీరు కారనుంది….

పురస్కారంః టిఎం కృష్ణ

సత్యం హతః

స్ఫూర్తిః వైష్ణవి

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: