అక్టోబర్ 25, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో అక్టోబర్ 25 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 4:02 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

భువినుండి దివికిః ఐవి శశి

‘ఎరుక’ ఎరుక

ప్రశంసః సూర్యాపేట గ్రంథాలయం

Leave a Reply

%d bloggers like this: