అక్టోబర్ 26, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో అక్టోబర్ 26 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 12:14 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

ఈ చరిత్ర ఏ సిరాతో

లక్ష్మీస్ వీరగ్రంథం

ముందు కాశ్మీర్ మనది ఆ తర్వాతే చర్చలు

‘పర్యాటక పర్వ్’లో పేరిణి శివతాండవం

‘రామప్ప’కు ఏంకావాలి?

తూర్పు గోగ్రహణం

వాళ్లు మారారు మీరు మారరా?

Leave a Reply

%d bloggers like this: