ఫిబ్రవరి 21, 2018

వసుంధర అక్షరజాలంలో ఫిబ్రవరి 21 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 5:25 సా. by వసుంధర

రాష్ట్రస్థాయి కవితల పోటీ

ఉగాది కథల పోటీ- వంగూరి ఫౌండేషన్

మెత్తబడిన సంస్కృత శిలలు

మాతృభాష మాధ్యమం – మన న్యాయస్థానాలు

అమ్మ భాష- కొన్ని స్పందనలు

లిపి సంస్కరణ- ఒక సూచన

ఓహో తెలుగు పద్యమా!

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: