మార్చి 22, 2018

వసుంధర అక్షరజాలంలో మార్చి 22 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 7:31 సా. by వసుంధర

ఆంగ్లంలో తెలుగు దీప్తి

ఛార్లెస్‌ ఫిలిప్‌ బ్రౌన్‌

భాష-ఉచ్చారణ

జానపద గీతాల్లో జన జీవన సౌరభం

జానపద కళలు

పూణే ఆంధ్ర సంఘం శ్రీ విళంబి ఉగాది సంబరాలు

జినేంద్రాన్వేషణలో జ్ఞానేంద్రియం

మాస్కోలో తెలుగును వెలిగించినవాడు…..

క్షేత్రశీల భాషాశాస్త్రం – వ్యాసపరంపరకు లంకెలు…

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: