ఏప్రిల్ 23, 2018

భాషాభిమానం నాకు కద్దని…

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు, సాహితీ సమాచారం, Uncategorized at 8:22 సా. by వసుంధర

నేడు గురజాడ ఉంటే ఓ ముత్యాల సరాన్ని –

భాషాభిమానం నాకు కద్దని

వట్టి గొప్పలు చెప్పుకోకోయ్

పూని భాషను సకల జనులకు

నేర్పు యత్నము చేయవోయ్

అని వ్రాసేవాడేమో…..

గూగుల్ గ్రూప్ తెలుగు మాట సౌజన్యంతో

Vaidyude Rogini_Page_1

Leave a Reply

%d bloggers like this: