మే 5, 2018

ఆంగ్ల వాడుక పదాలకు తెలుగు మాటలు

Posted in భాషానందం, Uncategorized at 5:36 సా. by వసుంధర

 

మాకైతే pen drive అనే పదానికి సకలం (స+కలం) వాడుకకు వీలైన వాడుక తెలుగు పదం అనిపిస్తోంది.raghava mastaru

Leave a Reply

%d bloggers like this: