మే 5, 2018

సాహిత్య పోటీలు – నాటా

Posted in కథల పోటీలు, Uncategorized at 5:44 సా. by వసుంధర

kathala potee nata

2 వ్యాఖ్యలు »

  1. Anon said,

    ఇంకేముంది. తవికస్వాములు రెచ్చిపోతారు. అవును బయ్యా తానా ,నాటా వేరు వేరా.

    • తెలుగు రాష్ట్రాలు నాలుగేళ్లనుంచే రెండు. అప్పటికే తెలుగు సంఘాలు రెండుకు మించి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రాష్ట్రాలు రెండు కాబట్టి – మరెన్ని పుట్టుకొస్తాయో! తానా, నాటాలు వేరే!


Leave a Reply

%d bloggers like this: