జూన్ 11, 2018

ఒకే గీతలో మన ఆలయాలు

Posted in దైవం, Uncategorized at 6:14 సా. by వసుంధర

ఈ సమాచారం మనతో పంచుకున్న శ్రీ ఎస్.ఆర్.ఎస్. శాస్త్రి (విశ్రాంత శాస్త్రజ్ఞులు, బెంగళూరు) గారికి ధన్యవాదాలు.

temples in dt lines srs sastri

Leave a Reply

%d bloggers like this: