జూన్ 11, 2018

జానపదం – జ్ఞానపథం

Posted in సాహితీ సమాచారం, Uncategorized at 5:41 సా. by వసుంధర

గూగుల్ గ్రూప్ తెలుగు మాట ద్వారా శ్రీ శ్రీనివాస్ అందించిన

జానపదం – జ్ఞానపథం శీర్షికన డాక్టర్ భూసురపల్లి వేంకటేశ్వర్లుగారు అక్షయమైన తెలుగు జానపద కళారూపాలను ఆంధ్రజ్యోతి జిల్లా అనుబంధంలో పరిచయం చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకూ వచ్చిన కళారూపాలను అవలోకించండి.

Leave a Reply

%d bloggers like this: