ఆగస్ట్ 2, 2018

సినిమా నవలల పోటీ

Posted in కథల పోటీలు, Uncategorized at 7:49 సా. by వసుంధర

ఈ పోటీ గడువు తేదీ జూలై 31 నుండి నవంబర్ 30కి మార్చబడినది.

సాహిత్య కలశం వాట్‍సాప్ బృందం సౌజన్యంతో

sinima navalala potee sinima navalala potee a

Leave a Reply

%d bloggers like this: