సెప్టెంబర్ 22, 2018

జాగృతి వారపత్రిక

Posted in మన పత్రికలు, Uncategorized at 10:18 ఉద. by వసుంధర

చక్కని రచనలను అందిస్తూ, ప్రతి ఏటా పోటీలను నిర్వహిస్తూ – తెలుగు కథకు మంచి వేదికగా ఉంటున్న జాగృతి వారపత్రికను అంతర్జాలంలో చదవాలనుకుంటున్నారా?

ఇటీవలి కొన్ని సంచికలకు ఇక్కడ లంకెలు ఇస్తున్నాం.

జూలై 8, 2019

జూలై 1, 2019

జూన్ 24, 2019

జూన్ 17, 2019

జూన్ 10, 2019

జూన్ 3, 2019

మే 20, 2019

మే 13, 2019

మే 6, 2019

ఏప్రిల్ 29, 2019

ఏప్రిల్ 22, 2019

ఏప్రిల్ 15, 2019

ఏప్రిల్ 8, 2019

ఏప్రిల్ 1, 2019

మార్చి 25, 2019

మార్చి 18, 2019

మార్చి 11, 2019

మార్చి 4, 2019

ఫిబ్రవరి 25, 2019

ఫిబ్రవరి 18, 2019

ఫిబ్రవరి 11, 2019

ఫిబ్రవరి 4, 2019

జనవరి 28, 2019

జనవరి 21, 2019

జనవరి 14, 2019

జనవరి 7, 2019

డిసెంబర్ 31 2018    (ఇందులో ప్రోత్సాహక బహుమతి కథ కొడుకులాంటి వాడు ఉంది)

డిసెంబర్ 24 2018    (ఇందులో ప్రోత్సాహక బహుమతి కథ ‘కళింగ పౌరుషం’ ఉంది)

డిసెంబర్ 17 2018

డిసెంబర్ 10 2018(ఇందులో ప్రోత్సాహక బహుమతి కథ ‘కేలిక’ ఉంది)

డిసెంబర్ 3 2018

నవంబర్ 19 2018 (ఇందులో తృతీయ బహుమతి కథ ఉంది)  నవంబర్ 26 2018  (ఇందులో ప్రోత్సాహక బహుమతి కథ ‘జీవితమే సఫలం’ ఉంది)

దీపావళి ప్రత్యేక సంచిక 2018 (ఇందులో బహుమతి కథలు ఉన్నాయి)

అక్టోబర్ 22, 2018   (ఇందులో పాలగుమ్మి పద్మరాజు ‘గాలివాన’ కథ ఉంది. తప్పక చదవండి)

అక్టోబర్ 15, 2018

అక్టోబర్ 8, 2018

అక్టోబర్ 1, 2018

సెప్టెంబర్ 24, 2018

సెప్టెంబర్ 17, 2018

సెప్టెంబర్ 10, 2018

సెప్టెంబర్ 3, 2018

ఆగస్ట్ 27, 2018

Leave a Reply

%d bloggers like this: