జనవరి 1, 2019

శుభాకాంక్షలు

Posted in Uncategorized at 10:50 ఉద. by వసుంధర

‘ప్రాంతీయతకు అతీతంగా

జాతీయతకు మమేకంగా

అంతర్జాతీయ ప్రాభవం దిశగా

తెలుగుతనం, తెలుగు సాహితి

కొనసాగాలి అపూర్వంగా’

అక్షరజాలం వీక్షకులకు నూతన (2019) సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

Leave a Reply

%d bloggers like this: