జనవరి 29, 2019

ఔను వాళ్లిద్దరూ ఇష్టపడ్డారు

Posted in జన గళం, సాంఘికం-రాజకీయాలు at 6:49 సా. by వసుంధర

‘రాజకీయం – అవినీతి? …… అవును – వాళ్లిద్దరూ ఇష్టపడ్డారు’

పి.ఆర్. బద్దిగం, కరీంనగర్ (ఈ శీర్శిక మీదేఫిబ్రవరి 1, 2019 స్వాతి వారపత్రిక)

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: