మార్చి 11, 2019

మరో యజ్ఞం కోసం

Posted in సాహితీ సమాచారం at 1:03 సా. by వసుంధర

కేవలం రెండు పాత్రలతో …1964 నాటి  యగ్జ్నం కథ  లో సర్పంచి   శ్రీరాములు నాయుడు, ఆ కథా రచయిత  . కాళీపట్నం రామారావు లతో నడిచే 20 నిమిషాల నిడివి నాటిక  , మీ పరిశీలన కోసం .. .. దివికుమార్

Leave a Reply

%d bloggers like this: