ఏప్రిల్ 6, 2019

కథల పోటీ ఫలితాలు – నాని

Posted in కథల పోటీలు at 6:04 సా. by వసుంధర

సహజ సాంస్కృతిక సంస్థ మరియు నాని పిల్లల మాస పత్రిక సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఉగాది బాలల కథల పోటీ ఫలితాలు

  • – – – – – – – – – – – -: – – – – – – – – – – – – – – -::
    ప్రథమ బహుమతి
    ₹2000/- బహుమతి గెలుచుకున్న కథ
    గుణవంతుడు
    రచయిత తిరుమల శ్రీ, హైదరాబాద్

ద్వితీయ బహుమతి
₹1500/- బహుమతి గెల్చుకున్న కథ
అడ్డదారి
రచయిత్రి , వసుంధర , హైదరాబాద్

తృతీయ బహుమతి
₹1000/- బహుమతి గెల్చుకున్న కథ
కుండలు
రచయిత , కోనే నాగ వెంకట ఆంజనేయులు.

3 కన్సోలేషన్ బహుమతులు

₹500/- చొప్పున మూడు బహుమతులు
1) ఉత్తమ విద్యావంతుడు
రచయిత పోలు బోతు మణి తేజ, zph school , నెల్లిమర్ల.

2)సాహస బాలుడు
రచయిత కొర్ర చిన్నారావు , గిరిజన సంక్షేమ పాఠశాల ,ఆండ్ర.

3)సమయం
రచయిత ,s. సురేష్ , గిరిజన సంక్షేమ పాఠశాల ఆండ్ర.
విజేతలకు అభినందనలు.

అధ్యక్షులు
N. K. Babu.
సహజ సాంస్కృతిక సంస్థ

ఎడిటర్, నాని పిల్లల మాసపత్రిక. విజయనగరం.
9440343479

Leave a Reply

%d bloggers like this: