నవంబర్ 9, 2019

ప్రగతి చిరునామా చైనా

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 4:34 సా. by వసుంధర

మనలోనే లోపముంది

తెలుసుకుని దిద్దుకోవాలి

శత్రువులో గొప్పతనం

తెలుసుకుని సద్దుకోవాలి

Leave a Reply

%d bloggers like this: