మార్చి 3, 2020

ఏది సాహిత్యం?

Posted in రచనాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 8:15 సా. by వసుంధర

‘ఏది సాహిత్యమో నిర్ణయించేది పాఠకులు. సాహితీపరులు కాదు’

Leave a Reply

%d bloggers like this: