మార్చి 25, 2020

నో పిలుపు నీ కోసమూ

Posted in ముఖాముఖీ at 5:26 సా. by వసుంధర

కరోనా అంటే మనకు లేదు ఇష్టం. తనొస్తే మనకి అంతా ఇంతా అనలేని కష్టం.

‘కరోనా అహంకారి. మనింటికొచ్చి తలుపు తట్టదు. మనం పిలిస్తేనే వస్తది. పిలుద్దామా!’ అని చమత్కరించారు తెలుగు రాష్ట్రం తెలంగాణకు ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్.

కరోనా నిజంగానే అహంకారి. మనింటికొచ్చి తలుపు తట్టదు కానీ – మనం బయట కనబడితే తనని పిలవడానికే అనుకుంటుంది. పెదవి కదిలితే తనకి పిలుపేననుకుంటుంది. ఎంతెక్కువమంది కలిసి కనిపిస్తే అంతెక్కువ ఉత్సాహపడి మనతో వచ్చేస్తుంది.

కరోనాకి మనం అలాంటి భ్రమలు కలిగించొద్దు. అందుకని మనమసలు బయటికే వెళ్లొద్దు. ఎప్పుడైనా తప్పనిసరై వెళ్లినా ఒకసారికి ఒకరికి మించి వెళ్లొద్దు. సాటి మనిషిని కొన్ని మీటర్ల దూరంలో ఉంచుదాం. పెదవి కదలికలు కనబడకుండా, ‘నో పిలుపు నీ కోసమూ’ అని స్పష్టమయ్యేలా నోటికి ముసుగు వేసేద్దాం.

శార్వరి ఉగాదికి మనం తీసుకునే మొదటి నిర్ణయం ఇదే! ఆ తర్వాతనే మరే నిర్ణయానికైనా అవకాశం దొరుకుతుంది….

అందరికీ అక్షరజాలం ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

ఇక్కడ కరోనాపై వచ్చిన రెండు ఫన్నీ, పన్నీ ఆంగ్లవ్యాసాలకు (Times of India) ఇక్కడ లంకె ఇస్తున్నాం.

https://flatforum.wordpress.com/2020/03/25/carona-virus-and-the-generation-gap/

https://flatforum.wordpress.com/2020/03/25/the-spirit-of-spit/

Leave a Reply

%d bloggers like this: