మార్చి 28, 2020

దేవుళ్లు

Posted in ముఖాముఖీ at 9:44 సా. by వసుంధర

కరోనా వీరవిహారం చేస్తుంటే
తలుపులు మూసుకుని ఇళ్లలో దాక్కున్నాం
ఐనా ఏమాత్రం లోటు లేకుండా
పీల్చుకుందుకు గాలి దొరుకుతోంది
అందుకే దేవుడికో నమస్కారం
ఇంకా
కుళాయిలో నీళ్లొస్తున్నాయి
దీపాలు వెలుగుతున్నాయి ఫాన్లు తిరుగుతున్నాయి
వీధులు శుభ్రపడుతున్నాయి
పప్పూ ఉప్పూ కూరా నారా మందూ మాకూ
వగైరా వగైరాలకు దుకాణాలూ, వైద్యుల ఇళ్లూ తెరిచున్నాయి
అందుకే ఆ దేవుళ్లందరికీ కోటి నమస్కారాలు

Leave a Reply

%d bloggers like this: