ఏప్రిల్ 2, 2020

కరో’నానీ’లు

Posted in ఆరోగ్యం, కవితాజాలం, ముఖాముఖీ at 8:30 ఉద. by వసుంధర

అయ్యలారా అమ్మలారా

దాటకండి క్వారంటైన్

దాటారో తప్పదండి

కరోనాతో వాలంటైన్

Leave a Reply

%d bloggers like this: