ఏప్రిల్ 4, 2020

కరోనాపై కదనం – ఏప్రిల్‌ 1 పోటీ ఫలితాలు

Posted in కథల పోటీలు, కవితాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 10:10 ఉద. by వసుంధర

కరోనాపై కదనం – ఏప్రిల్‌ 1 పోటీ ఫలితాలు
http://www.teluguvelugu.in/vyasalu.php?news_id=MjE5NA==&subid=NA==&menid=Mg==&authr_id=MA==&etitle=

కరోనాపై కదనం- కవితల పోటీ1 లో ప్రథమ బహుమతి పొందిన కవిత… మీరూ వినండి…https://www.facebook.com/eenaduteluguvelugu/videos/575068670026130/

కరోనాపై కదనం- కవితల పోటీ1 లో ద్వితీయ బహుమతి పొందిన కవిత… మీరూ వినండి…https://www.facebook.com/eenaduteluguvelugu/videos/1574120776069001/

కరోనాపై కదనం- కవితల పోటీ1 లో తృతీయ బహుమతి పొందిన కవిత… మీరూ వినండి…https://www.facebook.com/eenaduteluguvelugu/videos/305802590390552/

ఈ రోజు కవితను ఇక్కడ రాయండి.
http://www.teluguvelugu.in/rachana-poti.php

Leave a Reply

%d bloggers like this: