ఏప్రిల్ 24, 2020

గాంధీజి సంబంద 23 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో

Posted in పుస్తకాలు, సాంఘికం-రాజకీయాలు, సాహితీ సమాచారం at 7:00 సా. by వసుంధర

ఆత్మ కథ -1,2 https://www.freegurukul.org/z/Gandhiji-1

గాంధీజి సూక్తులు https://www.freegurukul.org/z/Gandhiji-2

గాంధీ తత్త్వం – గాంధీ దృక్పదం https://www.freegurukul.org/z/Gandhiji-3

మానవజీవితము గాంధీ మహాత్ముడు https://www.freegurukul.org/z/Gandhiji-4

ఎంపిక చేసిన మహాత్మా గాంధీ రచనలు-1 నుంచి 5 https://www.freegurukul.org/z/Gandhiji-5

గాంధీ హృదయము https://www.freegurukul.org/z/Gandhiji-6

యరోడా జైలు నుండి https://www.freegurukul.org/z/Gandhiji-7

నేనెరిగిన మహాత్మ గాంధీ https://www.freegurukul.org/z/Gandhiji-8

మహాత్ముడు https://www.freegurukul.org/z/Gandhiji-9

గాంధీజీ కథ https://www.freegurukul.org/z/Gandhiji-10

గాంధీజీ తో ఒక వారం https://www.freegurukul.org/z/Gandhiji-11

బా-బాపూజీల చల్లని నీడలో https://www.freegurukul.org/z/Gandhiji-12

మహాత్మాజీ https://www.freegurukul.org/z/Gandhiji-13

బాపు-2 https://www.freegurukul.org/z/Gandhiji-14

గాంధీజీ అడుగు జాడల్లో https://www.freegurukul.org/z/Gandhiji-15

బాపు – నా తల్లి https://www.freegurukul.org/z/Gandhiji-16

బాపు – నేను https://www.freegurukul.org/z/Gandhiji-17

గాంధీ ధర్మ చక్రం https://www.freegurukul.org/z/Gandhiji-18

బాపు జీవితంలోని కొన్ని సంఘటనలు https://www.freegurukul.org/z/Gandhiji-19

గాంధీ మహాత్ముడు https://www.freegurukul.org/z/Gandhiji-20

గాంధీజీ https://www.freegurukul.org/z/Gandhiji-21

నా జీవితం-గాంధిజీ https://www.freegurukul.org/z/Gandhiji-22

గాంధీ మహాత్ముని రచనా సంపుటి https://www.freegurukul.org/z/Gandhiji-23

గాంధీజి పై అధ్యయనం, పరిశోధన చేయడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: http://www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
iOS app: Gurukul Education
WhatsApp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

Leave a Reply

%d bloggers like this: