మే 20, 2020

సాహితీ వ్యాసాలు, చర్చలు

Posted in రచనాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 1:14 సా. by వసుంధర

వచనకళాలోలుడు రాజిరెడ్డి

రెండు వలస పాటలు

పై వలస పాటలపై స్పందనగా బట్టతలకు మోకాలికి ముడి

ఆ ముడికి బదులుగా అధర్మాగ్రహం

శంబుక వధ ఘోషించిన సత్యం

సంస్మరణః అయిల సైదాచారి

Leave a Reply

%d bloggers like this: