జూన్ 4, 2020

వాట్‍స్నాప్- నేడు

Posted in కవితాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 6:29 సా. by వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందంలోవచ్చే ఆసక్తికరమైన సాహితీ విశేషాలని ఇక్కడ ఇస్తున్నాం.

స, రి, గ, మ, ప, ద, ని, స తో
సరస్వతీ దేవి ప్రశంస

స ద సత్కళా క్షీరజల విభాగ క్రియా నిపుణ హంసీ తురంగిత విలా స
రి పు వదజ్ఞాన పరిభ్రాంతి హారి పుస్తక హస్త వారిజాత సుకుమా రి
గ గనాపగా సమాన గంభీరగాన భాక్కమ్ర వీణా గీతికి తరం గ
మ ధు మాధురీ మంజ మంజుల గేయ సమ్యక్పరిగణన సదక్ష దా మ

ప రభృత కిశోర పంచమ స్వర కలాం ప
ద రహసన మథురారవింద మకరం ద
ని రుపమాన ఘృణా వరణీయ జన ని
స రస శారదా యందు మన్మత్ ప్రశం స

(ఏ శతాబ్దంలోనో పేరుకూడా చెప్పుకోని మహాకవి సరస్వతీ దేవిని స్తుతిస్తూ వ్రాసిన పద్యం ఇది)

Leave a Reply

%d bloggers like this: