జూన్ 5, 2020

చిచ్చుబుడ్డి – సైన్స్ పత్రిక

Posted in మన పత్రికలు at 5:31 సా. by వసుంధర

కొత్తగా ప్రారంభించిన సైన్స్ మాసపత్రిక. పూర్తిగా ఉచితం. మీరు చదివి, పిల్లల చే చదివించి అభిప్రాయం తెలపాలని ఆశిస్తున్నాను – వాట్‍సాప్‍లో శ్రీ శాఖమూరి శ్రీనివాస్.

పైన చిచ్చుబుడ్డి పత్రిక కోసం క్లిక్ చెయ్యండి.

Leave a Reply

%d bloggers like this: