జూన్ 10, 2020

తెలుగు సినీ ‘లంకె’బిందువులు

Posted in వెండి తెర ముచ్చట్లు at 11:16 ఉద. by వసుంధర

ఎన్నో తెలుగు చలనచిత్రాలు, వాటిలోని హాస్య సన్నివేశాలు. అన్నీ ఒకే కచోట ‘లంకె’బిందువుల్లో. నచ్చిన లంకెపై క్లిక్ చేసి చూసి ఆనందించడమే.

ఈ సౌకర్యాన్ని సమకూర్చిన వాట్‍సాప్ బృందాలకు ధన్యవాదాలు.

Leave a Reply

%d bloggers like this: