జూన్ 11, 2020

స్వర్ణాక్షరాల కవితా సంకలనం కవితల పోటీలు

Posted in కథల పోటీలు, కవితాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 11:00 ఉద. by వసుంధర

స్వర్ణాక్షరాల కవితా సంకలనం కవితల పోటీలు.
7 వ ప్రకరణం : గడువు ఈ రాత్రి 8.00pm వరకు
8 వ ప్రకరణం : రేపు రాత్రి 8.00 వరకు.
” అంతరంగం ఓ మైదానం, ఓ సముద్రం,
గుండె కోనలపై భావ సమీర చలనం”

వివరాలకు ..
FB లో Rcr Nanduri టైమ్ లైన్ లో చూడ ప్రార్థన.

నండూరి రామచంద్ర రావు.
99491 88444.

Leave a Reply

%d bloggers like this: