జూన్ 15, 2020

సాహితీ ‘లంకె’బిందువులు

Posted in కవితాజాలం, సాంఘికం-రాజకీయాలు, సాహితీ సమాచారం at 1:10 సా. by వసుంధర

‘అల్లోపతీ వాడతాను మనుగడకోసం

ఆయుర్వేదాన్ని పొగుడుతాను మనసు కోసం’

అనిపిస్తుంది కొందరి మాటలు వింటుంటే –

చదవండి ఈ లంకెలో – ‘ఎప్పటికీ మార్క్సిజం సర్వ రోగ నివారిణే’

మరో లంకెలో ఆర్ద్రంగా వినిపించే కళా యుగళపు – ‘తలపుల తోవలో తీరని దాహం’

ఇంకా చదవడానికి –

భావశ్రీ గజళ్లు

భగ్వాన్ కవిత్వంలో పర్యావరణ స్పృహ

Leave a Reply

%d bloggers like this: