జూన్ 30, 2020

సాహితీ ‘లంకె’ల బిందువులు

Posted in కథల పోటీలు, కవితాజాలం, పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం at 11:48 ఉద. by వసుంధర

ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక జూన్ 29 2020

వేదగిరి రాంబాబు స్మారక కథల పోటీ
పశ్చిమ గోదావరి రచయితల కథాసంకలనం
రచయిత ఆత్మఘోష

శివభక్తిలో పూచిన కవిత్వపుష్పం
కథ ఎక్కడా ఆగింది లేదు
కథ అక్కడే ఆగిపోయింది (జూన్ 8 2020)

ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక జూన్ 29 2020

రాయప్రోలు
మట్టినైపోతాను
నేను

Leave a Reply

%d bloggers like this: