జూలై 5, 2020

సినీ ‘లంకె’బిందువులు

Posted in వెండి తెర ముచ్చట్లు at 12:26 సా. by వసుంధర

ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా ఏమైనా చెయ్యగలరు – అవకాశం రావాలంతే – అనుకుంటాం కదా! అది నాయకత్వానికే కాదు – లలిత కళలకూ వర్తిస్తుందని నమ్మేవారిలో భారతీయులు అగ్రగణ్యులు. అందుకే అన్ని రంగాల్లోనూ అభిమానులు కూడా తరతరాలుగా కొనసాగుతుంటారు.

మన చిత్రసీమలో వాసత్వానికి సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఈ కింది లంకెల్లో ఉన్నాయిః

చిత్రసీమలో నట వారసత్వం

పై లంకెకు సవరణలతో – తనయులపై ఎన్టీ ఆర్ ప్రయోగాలు

మన చుట్టూ ఎన్ని కథలున్నా, ఎంత సృజనాత్మకత ఉన్నా – అవి వడ్డించిన విస్తరి లాంటివి కాదు కదా! మన సినీ రంగం అలాంటి విస్తళ్ల చుట్టూ ప్రదక్షిణాలు చేస్తూంటుంది. ఒకోసారి ఒకే విస్తరి చుట్టూ కూడా తిరుగుతుంటుంది. మచ్చుకి ఈ కింది లంకెః

ఓ వడ్డించిన విస్తరి

Leave a Reply

%d bloggers like this: