జూలై 7, 2020

సాహితీ ‘లంకె’ల బిందువులు

Posted in కథల పోటీలు, పుస్తకాలు, రచనాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 7:36 సా. by వసుంధర

ఉయ్యాలా జంపాలా లో బుజ్జి బుజ్జి పాటలు

వ్యాసాలకు ఆహ్వానం

తెలంగాణ సమకాలీన సాహిత్య సూచిక

‘వెలుగు’ కథ

కన్నడ కవి గోపాల్ హొన్నల్‍గెరె

కాంగ్రెసులో పివి

కవి బిక్కి కృష్ణ

తెలుగులో తెలుగు కానిది

డా. వేదగిరి రాంబాబు కథానికా పురస్కారం

Leave a Reply

%d bloggers like this: