జూలై 20, 2020

సాహితీ ‘లంకె’బిందువులు

Posted in కళారంగం, పుస్తకాలు, రచనాజాలం, లలిత కళలు, సాహితీ సమాచారం at 4:08 సా. by వసుంధర

వ్యాసాలకు ఆహ్వానం

ఆదేశ్ రవి కవిత్వగానం

చిత్రకళాద్రష్ట కొండపల్లి శేషగిరిరావు

దాశరధి సాహిత్య పురస్కారం

శతాబి సూరీడు – పుస్తక పరిచయం

Leave a Reply

%d bloggers like this: