జూలై 22, 2020

స్పందనలకు ఆహ్వానం

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు, సాహితీ సమాచారం at 6:05 సా. by వసుంధర

అక్షరజాలంలో అందించే టపాలకూ

అక్షరజాలంలో అందించడానికిసమకాలీన సాంఘిక, రాజకీయ, సాహిత్య అంశాలపైన

మీ స్పందనలను అక్షరజాలం ఆహ్వానిస్తోంది.

ఇటీవల కొద్ది నెలలుగా వీక్షకుల స్పందనల సమాచారం సరిగ్గా అందక – వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకోలేకపోయాం. ఇకమీదట అలా జరుగదని మనవి.

Leave a Reply

%d bloggers like this: