జూలై 27, 2020

సాహితీ ‘లంకె’బిందువులు

Posted in మన కథకులు, రచనాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 11:30 ఉద. by వసుంధర

విమర్శను బలోపేతం చేసేందుకు బహుళస్వరాలు

కేశవరెడ్డి రచనలు

కథలు పగబడతాయా?

కరోనా కథలకు ఆహ్వానం

అక్షర నక్షత్రాలు

రావిశాస్త్రి పురస్కారం

ఆస్ట్రేలియాలో తెలుగుభాషకు పట్టం

Leave a Reply

%d bloggers like this: