ఆగస్ట్ 3, 2020

సాహితీ ‘లంకె’బిందువులు

Posted in కథల పోటీలు, పుస్తకాలు, భాషానందం, రచనాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 4:24 సా. by వసుంధర

ముఖ్యమైన పుస్తకం

శాంతమ్ పాపమ్

ఇంద్రగంటి శ్రీకాంతశర్మ పురస్కారం

రైతు భజనావళి

నూరేళ్ల తిలక్ ఈనాటి మనం

వాసా ప్రభావతి స్మారక కథల పోటీలు

శ్రీ అంగలకుదిటి సుందరాచారి స్మారక పురస్కార విజేతలు

Leave a Reply

%d bloggers like this: