ఆగస్ట్ 9, 2020

అణా కాసు

Posted in చరిత్ర, దైవం, సాంఘికం-రాజకీయాలు at 11:29 ఉద. by వసుంధర

భరతావనిలో తెలుగును గుర్తించిన ప్రథమాల్లో అణా కాసు కూడా ఉంది. రెండొందల ఏళ్లక్రితమే అయోధ్యలో రామాలయ ప్రతిష్ఠకు సూచనలిచ్చిన ఘనత కూడా అణా కాసుదేనట. ఓ వాట్‍సాప్ బృందం అందించిన ఈ వివరాలు చూడండిః

It will be a coincidence that in the year 1818, the coin of 2 annas used to have the idols of Ram, Laxman, Janaki, Bharata, Satrughna, Hanuman and at that time there was British rule in our country and on another side of that coin Lotus flower was made on the side and the lamp was lit.

There is also evidence that when the Lotus Kingdom will come, then the Deepotsav will be celebrated in Ayodhya and a grand temple of Lord Shri Ram will be built, and that time has come now. For the last 3 years, the festival of Deepotsav has been celebrated in Ayodhya, the lotus kingdom has arrived, and the court has also fixed the time for the grand Ram temple. As proof, I am sending you all the two annas of 1818.

Jai Shri Ram, Jai Jai Shri Ram

ఈ బొమ్మకు మూలం ఒకప్పుడు అందరిళ్లనూ అలంకరించిన ఈ ‘శ్రీరామ పట్టాభిషేకం’ చిత్రపటమే కదూ –

Leave a Reply

%d bloggers like this: