ఆగస్ట్ 11, 2020

ఆస్ట్రేలియా తెలుగు పలుకు

Posted in కథల పోటీలు, మన పత్రికలు, సాహితీ సమాచారం at 8:26 ఉద. by వసుంధర

అందరికీ నమసుమంజలి.పిల్లలను తెలుగు వైపు మొగ్గు చూపే విధంగాప్రోత్సహించుటకు మేము పత్రిక తరపున రెండవ సారి వ్రాత పోటీలు నిర్వహించాము.. చూసి మీ అభిప్రాయం తెలియ చేయగలరు…
https://drive.google.com/file/d/1jQmyHm2zdj5jLjuI4BgJl8v_uGsu-4V1/view?usp=sharing

ధన్యవాదాలుశీను.జీసంపాదకులుతెలుగు పలుకుఆస్ట్రేలియాలో అచ్చు వేసి పంపిణి చెయ్యబడున్న పూర్తి రంగుల తెలుగు మాస పత్రిక

Leave a Reply

%d bloggers like this: