సెప్టెంబర్ 14, 2020

సాహితీ ‘లంకె’బిందువులు

Posted in పుస్తకాలు, రచనాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 2:08 సా. by వసుంధర

రంగినేని ఎల్లమ్మ సాహిత్య పురస్కారం

పుస్తకావిష్కరణ

ఢిల్లీ దర్బార్ – పుస్తకావిష్కరణ

మాడభూషి సాహితీ పురస్కారం

పదేళ్ల ‘మలుపు’

కాఫ్కాః బైపోలార్

శ్రీ కౌసల్యా పరిణయము- 3

వేదనామృతం గజల్

పుస్తక ప్రపంచం

Leave a Reply

%d bloggers like this: