సెప్టెంబర్ 21, 2020

సాహితీ ‘లంకె’బిందువులు

Posted in పుస్తకాలు, రచనాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 6:28 సా. by వసుంధర

సిపి బ్రౌన్ సాహితీసేవా పురస్కారం

వేదగిరి రాంబాబు కథానికా పురస్కారం

కొత్త కథలకు విమర్శ సిద్ధమేనా?

పలకరింపుః వారాల ఆనంద్

గజల్ సౌందర్యం సమీక్షణమ్ – 4

శ్రీ కౌసల్యా పరిణయమ్ – 4

పుస్తక ప్రపంచం

Leave a Reply

%d bloggers like this: