వసుంధర అక్షరజాలం

గడువు తేదీ పెంపు – అల హాస్యకథల పోటీ

అల దిన పత్రిక నిర్వహిస్తున్న హాస్యకథల పోటీ వివరాలు గతంలో అందించాం. గడువు తేదీని అక్టోబరు 2నుంచి 10 వరకూ పెంచినట్లు నిర్వాహకులు తెలియబర్చారు..

Exit mobile version