అక్టోబర్ 3, 2020

బాలు స్మారక అంతర్జాల సదస్సు

Posted in బుల్లితెర-వెండితెర, సంగీత సమాచారం at 12:41 సా. by వసుంధర

Topic: గాన గంధర్వుడు శ్రీ ఎస్. పి. బాల సుబ్రహ్మణ్యంగారి స్మారక అంతర్జాల  సదస్సు
Time: Oct 4, 2020 11:00 AM India

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87617773816?pwd=NzhFemIzRysydjN2WXhoVCsyMWVGQT09

Meeting ID: 876 1777 3816
Passcode: telugu
One tap mobile
+13126266799,,87617773816#,,,,,,0#,,772153# US (Chicago)
+13462487799,,87617773816#,,,,,,0#,,772153# US (Houston)

Dial by your location
        +1 312 626 6799 US (Chicago)
        +1 346 248 7799 US (Houston)
        +1 646 558 8656 US (New York)
        +1 669 900 9128 US (San Jose)
        +1 253 215 8782 US (Tacoma)
        +1 301 715 8592 US (Germantown)
Meeting ID: 876 1777 3816
Passcode: 772153
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kcYvUSe144

Leave a Reply

%d bloggers like this: