అక్టోబర్ 3, 2020

సంక్రాంతి హాస్య కథల పోటీ – హాస్యపు హరివిల్లు

Posted in కథల పోటీలు, సాహితీ సమాచారం at 3:41 సా. by వసుంధర

రచయిత(త్రి) పేరు, ఫోన్ నెంబర్, చిరునామాతో పాటు సంక్రాంతి కథలపోటీకి అని హామీపత్రం మెయిల్ లో విడిగా పేర్కొనాలి.
ఎడిటర్
హాస్యపు హరివిల్లు

Leave a Reply

%d bloggers like this: