అక్టోబర్ 11, 2020

సాహితీ పురస్కారం

Posted in కవితాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 10:45 ఉద. by వసుంధర

Andhra Pradesh Rachayitala Sangham is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Sri Kotamraju sathyanarayana sarma & Smt. Alivelu mangatayaru Smaraka Puraskaram -2019
Time: Oct 11, 2020 06:00 PM India

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76156566208?pwd=NkR4MEdNR0FYaE5Tb0IzTXV5b291QT09

Meeting ID: 761 5656 6208
Passcode: 12345

Leave a Reply

%d bloggers like this: