అక్టోబర్ 12, 2020

సాహితీ ‘లంకె’బిందువులు

Posted in పుస్తకాలు, రచనాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 7:32 సా. by వసుంధర

నిస్సంగుని నిర్గమన వాచకం

వివిధ (ఆంధ్రజ్యోతి ఆగస్ట్ 24, 2020) లో మలుపుల మరకల కొండపొలం వ్యాసానికి స్పందనగా జీవిత చిత్రణలో మసాలా అవసరమా?

కొన్ని పురస్కారాలు, బాలు స్మృతి సంచిక

గానామృతం గజల్

పుస్తక ప్రపంచం

నిందాపూర్వక దీర్ఘకావ్యం

Leave a Reply

%d bloggers like this: