అక్టోబర్ 13, 2020

ముందు – వెనుక

Posted in జీర్ణం జీర్ణం వాతాపి జీర్ణం at 10:48 ఉద. by వసుంధర

ఎవరో కానీ చక్కగా రాసారు, పూర్తిగా చదవండి:


నేత: అవును ఇప్పుడు మంచి సమయం వచ్చింది

ప్రజలు: మీరు ఇప్పుడు దేశాన్ని దోచేస్తారా

నేత: లేదు

ప్రజలు: మీరు మాకోసం పని చేస్తారా

నేత: అవును, ఖచ్చితంగా

ప్రజలు: మీరు నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెంచుతారా

నేత: దానిగురించి ఆలోచించకండి

ప్రజలు: మీరు మాకు ఉద్యోగాలు, జీవనావసరాలు ఇస్తారా

నేత: ఖచ్చితంగా

ప్రజలు: మీరు దోపిడీ, అక్రమాలు చేస్తారా

నేత: మీకు పిచ్చా, లేదు

ప్రజలు: మేము మీ మీద నమ్మకం పెట్టుకోవచ్చా

నేత: హా

ప్రజలు: ఓహ్ మా నేత

నేత ఎన్నికల్లో గెలిచాడు, గెలిచి వచ్చాడు

ఇప్పుడు కిందనుండి పైకి చదవండి

Leave a Reply

%d bloggers like this: