అక్టోబర్ 21, 2020

కవితల పోటీ

Posted in కవితల పోటీలు, సాహితీ సమాచారం at 11:23 ఉద. by వసుంధర

సవరణ.. తెలంగాణ రాష్ట్ర కవులు పాల్గొన వచ్చు ను…. రెండు రాష్ట్రాల తెలుగు కవుల కోసం ఈ పోటీ

Leave a Reply

%d bloggers like this: