అక్టోబర్ 21, 2020

పుస్తకాల అమ్మకానికి

Posted in పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం at 12:01 సా. by వసుంధర

నమస్కారం …..రచయితల ముద్రిత గ్రంధాలు విక్రయం, వితరణ కొరకు వెబ్సైట్  జనహిత ఈ బుక్స్ వెబ్సైట్  రూపొందించితిమి …దయచేసి ఆదరించి, అభిమానించి, ఆశీర్వదించ ప్రార్థన 

Leave a Reply

%d bloggers like this: